REGIONÁLNÍ VOLBY 2014

POZVÁNÍ K REGIONÁLNÍM VOLBÁM

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

obracím se na Vás ve věci nadcházejících voleb do Regionální rady Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků, jejímž cílem je zastupovat zájmy gynekologů a porodníků pracujících v lůžkových zařízeních v jednotlivých krajích.

Úvodem mi dovolte stručně shrnout výhody členství v SNGP: výrazně snížený registrační poplatek na každoroční konferenci SNGP, přístup k příspěvkům předneseným na konferencích SNGP (na webu SNGP v sekci e-learning), možnost využít práv člena SNGP (možnost podílet se na činnosti, volit a být volen do orgánů SNGP, obracet se na orgány SNGP s návrhy, podněty, požadavky a stížnostmi).

Hlavním úkolem Regionální rady by mělo být zlepšení komunikace mezi členskou základnou a výborem SNGP prostřednictvím zvolených zástupců regionů, kteří by tak měli možnost přinášet podněty a prosazovat své zájmy. Zvolení členové Regionální rady se budou zúčastňovat schůzí výboru SNGP. Regionální rada bude maximálně čtrnáctičlenná (z každého kraje jeden zástupce). Podmínkou pro volbu zástupce regionu však bude, aby bylo v daném kraji minimálně 15 členů SNGP. Stav členské základny však v některých krajích tohoto počtu nedosahuje – konkrétně jde o kraj Karlovarský, Liberecký, Pardubický, Vysočina a Olomoucký.

Prosíme ty z vás, kteří dosud členy SNGP nejste, abyste svoje členství zvážili, a tím získali právo volit a současně být voleni do Regionální rady. Přihlášky je možno podat online na webových stránkách www.sngp.cz. V případě, že již členy SNGP jste, si dovolujeme požádat, abyste Vaše kolegy informoval i nejen o SNGP jako takovém, ale i o možnosti zúčastnit se plánovaných voleb. Členem Regionální rady se bude moci stát každý člen SNGP v daném kraji.

Volby proběhnou elektronicky s tím, že bude zcela zaručen princip tajné volby. 31. říjen je předběžně stanoven jako rozhodné datum pro uzavření seznamu členů v každém jednotlivém kraji a rozhodnutí, které kraje budou do voleb zapojeny a které – vzhledem k nízkému počtu tamních členů – svého zástupce mít nebudou. Prosím proto zejména kolegy z výše uvedených krajů, aby pomohli k dosažení alespoň minimálního počtu členů, aby bylo možno volby v těchto krajích uskutečnit. Hlasování proběhne během několika dnů zhruba v polovině listopadu 2014. Výsledky voleb budou zveřejněny na webu SNGP.

Podrobné pokyny a harmonogram průběhu voleb naleznete v následujícím textu tohoto newsletteru. Děkuji za pozornost, kterou jste věnovali tomuto sdělení a věřím, že se volby do Regionální rady uskuteční ve všech krajích.

doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. předseda volební komise

SYSTÉM VOLEB

Volby proběhnou elektronicky a jejich systém je maximálně otevřený. V praxi to znamená, že každý člen SNGP v rámci každého kraje s minimálním počtem členů 15 k rozhodnému datu 31. 10. 2014 bude mít jak právo volit, tak také možnost být zvolen. V případě, že volit chcete, ale z jakýchkoli důvodů nemáte zájem být voleni, tj. nepřejete si být uvedeni na seznamu kandidátů, informujte nás prosím o této skutečnosti na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to nejpozději do 31. 10. 2014. Pokud toto odmítnutí v uvedeném termínu neobdržíme, bude na kandidátce daného kraje uveden každý člen, a to ve formátu titul(y), jméno, příjmení a pracoviště.

Důležité upozorněni: při přípravě voleb budeme vycházet z údajů v databázi členů SNGP.

V případě, že ve Vašich údajích došlo ke změně, kterou jste dosud neoznámili (zejména jde o změnu e-mailové adresy, pracoviště, případně jména), prosím učiňte tak do 31. 10. 2014. Zástupcem kraje v Regionální radě se stane ten z členů SNGP v daném kraji, který obdrží nejvíce hlasů.

PRŮBĚH VOLEB

Začátkem druhého listopadového týdne obdrží všichni členové SNGP e-mailem pozvánku k volbám, která bude obsahovat následující údaje

• odkaz na volební webové stránky
• informaci do kdy je možno volbu uskutečnit (16. listopad 2014 do 18.00)
• automaticky vygenerované přístupové heslo, které zajistí absolutní anonymitu volby

Po přihlášení na volební webové stránky velmi jednoduchým způsobem dle uvedených instrukcí provedete volbu, a to výběrem jediného kandidáta. Poté obdržíte na Vaši e-mailovou adresu potvrzení o provedené volbě. Nově zvolení členové Regionální rady budou vyrozuměni a výsledky voleb budou v týdnu následujícím po ukončení voleb zveřejněny na webových stránkách SNGP. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností kontaktujte sekretariát SNGP:

Simona Malinská e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel: 725 778 126

Na Vaši účast ve volbách se těší volební komise: doc. MUDr. Ladislav Krofta,CSc doc. MUDr. Michal Mára, CSc. MUDr. Tomáš Semerádt

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies