ČLENOVÉ VÝBORU

Předseda výboru: as. MUDr. Radovan Vlk        

 • Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika Královské Vinohrady
 •  Vedoucí lékař porodnického oddělení

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Místopředseda:  prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA          

 • Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
 •  Přednosta gynekologicko-porodnické kliniky u sv. Apolináře

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Člen výboru – pokladník: doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D., MBA  

 • Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno
 • zástupce přednosty kliniky pro LPP PRM Obilní trh

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Člen výboru: MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D.

 • Pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Člen výboru: doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

 • Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika UJEP (Universita J.A. Purkyně), MNUL (Masarykova nemocnice) v Ústí nad Labem
 • přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Člen výboruprim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.         

 • Pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice milosrdných bratří Brno
 • primář oddělení

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Člen výboruprof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.       

 • Pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava
 • přednosta Gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Jihlavě
 • náměstek ředitele Nemocnice Jihlava pro vědu, výzkum a školství (NVVŠ)
 • předseda Jihlavské medicínské akademie (JIMEA)
 • místopředseda Vědecké rady Nemocnice Jihlava
 • odborný garant gynekologie a porodnictví Katedry zdravotnických studií, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
 • šéfredaktor periodika Moderní gynekologie a porodnictví

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Člen výboru: doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

 • Pracoviště: Fakultní nemocnice Ostrava

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Člen výboru: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

 • Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, Nemocnice na Bulovce

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE

Člen revizní komise: prof. MUDr. Michal Mára, CSc.

 • Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
 • vedoucí endoskopického pooperačního oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
 • vedoucí centra pro komplexní diagnostiku a léčbu děložních myomů (při Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze)
 • předseda Endoskopické sekce ČGPS a ČLS JEP
 • člen International Board of Postoperative Adhesion Prevention in Gynecology (ESGE)

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Člen revizní komise: prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.         

 • Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV
 • primář kliniky

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Člen revizní komise: prim. MUDr. Dušan Kolařík, Ph.D.

 • Pracoviště: Oddělení gynekologie a porodnictví, Nemocnice Nymburk s.r.o.
 • primář oddělení

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies