Vážení kolegové,


dovolte abych Vás informoval, že ve dnech 22. – 24. 11. 2013 proběhla v Plzni v hotelu Angelo dle mého názoru velmi zdařilá konference nemocničních gynekologů a porodníků.

O nebývalém zájmu svědčí i účast celkem 292 lékařek a lékařů.
Z tohoto počtu bylo 94 mladých lékařů ale bohužel jen 86 členů SNGP. Zde je určitě prostor k dalšímu zvyšování účasti na akcích nemocničních gynekologů a porodníků.

Program konference byl podobně jako v předchozích 2 letech rozdělen do 5 sekcí podle jednotlivých odborností (perinatologii, onkogynekologii, reprodukční medicínu, urogyneko­logii, minimálně invazivní chirurgii a ultrazvuk a fetální medicínu), takže každý měl možnost si vybrat pro sebe to, co jej nejvíce zajímá a v čem se chce dále vzdělávat.

Souběžně proběhla 2 diskusní fóra věnovaná postgraduálnímu vzdělávání a DRG v gynekologii a porodnictví. I ta vzbudila mezi účastníky velký ohlas a byla provázena bohatou diskusí.
Rovněž velký zájem byl i o 4 předkonferenční workshopy, kterých se celkem zúčastnilo 138 delegátů. Nejvíce účastníků měl workshop „Kolpo a cyto diagnostiky“ profesora Roba – celkem 46.

Důstojnou součástí konference byl i společenský večer, který se konal v reprezentačních prostorách Plzeňského Prazdroje.

Jsem přesvědčen, že hlavní téma celé konference „Co nového v gynekologii a porodnictví“ bylo naplněno a všichni zúčastnění byli spokojeni jak s úrovní odborného programu, tak s možností společenského vyžití.

 

doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
prezident Konference SNGP 2013

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies