Zpráva z konference SNGP 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vám poděkoval, že jste se v této složité epidemiologické situaci zúčastnili odložené jubilejní 10. konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků, která se uskutečnila ve dnech 11. - 13. 11. 2021 v Clarion hotelu Zlatý Lev v Liberci.

Odborná část programu byla zahájena workshopy, které se tradičně těšily velkému zájmu účastníků. Zvolená témata workshopů se letos týkala hodnocení intrapartálního CTG, kolposkopie, laparoskopické a miniinvazivní hysterektomie a vaginálních extrakčních operací.  

Hlavní program konference jako v předchozích letech pokrýval hlavní oblasti oboru, jakými jsou perinatologie a fetomaternální medicína, onkogynekologie, urogynekologie, reprodukční medicína, minimálně invazivní chirurgie, ultrazvuková diagnostika a mamologie.

Je potěšitelné, že vyzvané přednášky vykazují každý rok vysokou odbornou úroveň a přináší aktuální informace o novinkách v jednotlivých subspecializacích. Dík patří koordinátorům jednotlivých sekcí, že byl zachován hlavní smysl existence SNGP a koncept konference  zaměřený na postgraduální vzdělávání mladých lékařů.

Všem přednášejícím patří velký dík, neboť toto poslání konference bylo skutečně naplněno. Stejně tak patří dík i přednášejícím volných sdělení, která si v letošním roce opět udržela vysokou úroveň a v neposlední řadě i autorům 80-ti posterů.

Letošní Keynote lecture přednesl prof. Rob na téma Cervikální karcinom od Pavlíka k dnešku.

Velké pozornosti se těšilo diskusní fórum na téma Jak komunikovat komplikace léčby na pracovišti, které moderoval prof. Cibula.

Sportovně-společenský večer s orientačním během dvojic se stal na konferencích SNGP již tradicí. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet 70 účastníků, což ukazuje, jak nám všem sociální kontakty chyběly.

Bez podpory sponzorujících firem, by uspořádání konference takového formátu nebylo možné. Proto patří velký dík také sponzorujícím firmám a partnerům SNGP.

Myslím, že mohu konstatovat, že letošní jubilejní 10. konference SNGP byla úspěšná.  

Milé kolegyně a kolegové, dovolte mi touto cestou ještě jednou poděkovat za vaši účast na 10. konferenci nemocničních gynekologů a porodníků a současně vám popřát všem hlavně pevné zdraví a pokud možno klidné vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku 2022.


doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
Prezident konference SNGP 2021

as. MUDr. Radovan Vlk
 
Předseda výboru SNGP

 

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies