POZVÁNKA NA JIŽ ČTVRTOU KONFERENCI SNGP

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovoluji si Vás s velkým předstihem upozornit na již 4. konferenci SNGP, která se uskuteční ve spolupráci se Sekcí nemocničních gynekologů a porodníků ČGPS ČLS JEP ve dnech 28. až 30. listopadu 2014.

Po velmi úspěšných konferencích v Praze, Přerově a Plzni se tentokrát přesuneme do Ostravy do atraktivního prostředí kongresového hotelu Clarion. Věřím, že i tady se nám podaří zorganizovat kvalitní konferenci a navážeme tak na předchozí vysoce hodnocené ročníky. Stejně jako v minulých letech plánujeme obohatit naše setkání o workshopy na různá aktuální témata nemocniční praxe a sestavit program tak, aby byl přínosem pro všechny zúčastněné.

Zároveň bych touto cestou rád vyzval i mladší kolegy k aktivní účasti na odborném v programu, neboť jedním z cílů konference SNGP je i poskytnutí prostoru mladším kolegům k prezentaci své práce. Těším se na set­kání s Vámi,

MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
zástupce přednosty PGK FN Ostrava


 

SNGP VERSUS SEKCE GYNEKOLOGŮ A PORODNÍKŮ LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Při registraci na konferenci SNGP v Plzni jsme se opakovaně setkávali s dotazy a nejasnostmi, které se týkaly členství v SNGP a v příslušné sekci ČGPS. Proto následující vysvětlení.

Sekce gynekologů a porodníků je jedna z odborných sekcí ČGPS. Přihlášku lze nalézt na webových strán­kách ČGPS (www.cgps.cz/cgps/prihlaska.php), přihláška se odesílá na adresu Členské evidence ČLS JEP, roční členský příspěvek činí 50,- Kč. Pro členství v sekci žadatel musí být členem ČLS JEP a ČGPS. Současným předsedou sekce je prof. Cibula. V letošním roce v termínu 15. 2. až 15. 3. proběhnou volby do nového výboru sekce pro další 4 roky. Členství v sekci nemá formálně nic společného s členstvím v SNGP.

SNGP (Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků) je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2011. Cíle a stanovy sdružení, jakož i další informace o aktivitách SNGP, jsou k dispozici na webových stránkách (www.sngp.cz). Přihlášku je možné vyplnit a odeslat elektronicky přes webové stránky (www.sngp.cz/o-sdruzeni/prihlaska/) nebo písemně odeslat na adresu sekretariátu (SNGP, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4). Roční členský poplatek činí 100,- Kč pro člena mladšího 30 let a 200,- Kč pro člena staršího 30 let. Členové SNGP nejsou automaticky členy Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení ČGPS.

prof. MUDr. David Cibula, CSc.


 

VÝHODY ČLENSTVÍ V SNGP

Členství ve Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků přináší následující výhody:

  • výrazně snížený registrační poplatek na každoroční konferenci SNGP
  • přístup k příspěvkům předneseným na proběhlých konferencích SNGP (na webu SNGP v sekci e-learning)
  • pravidelný newsletter s aktuálními informacemi
  • možnost využít práv člena SNGP, mezi která patří: podílet se na činnosti, volit a být volen do orgánů SNGP, obracet se na orgány SNGP s návrhy, podněty, požadavky a stížnostmi

 

REGIONÁLNÍ RADA – VOLBY

Valná hromada SNGP, která se uskutečnila 23. 11. v Plzni, odsouhlasila vznik Regionální rady SNGP. Jejím účelem by mělo být zlepšení komunikace mezi členskou základnou a výborem SNGP prostřednictvím zvo­lených zástupců regionů, kteří by tak měli možnost přinášet podněty a prosazovat své zájmy. Regionální rada bude maximálně čtrnáctičlenná (z každého kraje jeden zástupce). Podmínkou volby svého zástupce však bu­de, aby bylo v daném kraji minimálně 15 členů SNGP. Stav členské základny v některých krajích tohoto počtu nedosahuje – konkrétně jde o kraj Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Pardubický, Jihočeský, Vysočina a Olo­moucký.

Tuto informaci uveřejňujeme s předstihem před volbami do Regionální rady proto, abychom umožnili všem krajům rozšířit členskou základnu a zajistit si své zastoupení. Volby proběhnou v letošním roce a členové bu­dou zvoleni na 4 roky. Aktuální informace o volbách budou publikovány na webových stránkách SNGP a v dalším newsletteru.


 

SEZNAM ČLENŮ SNGP

Na webových stránkách sdružení www.sngp.cz v sekci O sdružení, záložka Seznam členů (přístupná pouze členům) je nově k dispozici seznam členů, který bude pravidelně aktualizován a doplňován o nově přihlášené a schválené členy. Na tento seznam bude výbor SNGP odkazovat při pořádání voleb a valných hromad.


 

OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍ KONFERENCÍ SNGP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych se ohlédl za dle mého názoru velmi úspěšnou 3. konferencí SNGP, která se konala ve dnech 22. až 24. 11. 2013 v Plzni v hotelu Angelo. O vzrůstajícím zájmu svědčí účast celkem 292 lékařů. Z tohoto počtu bylo 94 mladých lékařů, ale bohužel jen 86 členů SNGP. Zde je určitě prostor k dalšímu zvyšování členské základny SNGP.

Program konference byl podobně jako v předchozích 2 letech rozdělen do 5 sekcí podle jednotlivých odbor­ností, takže každý měl možnost získat přehled o novinkách v celém oboru nebo si vybrat pro sebe to, co jej nejvíce zajímá. Souběžně proběhla 2 diskusní fóra věnovaná postgraduálnímu vzdělávání a DRG v gyneko­logii a porodnictví. Rovněž velký zájem byl i o 4 předkonferenční workshopy, kterých se celkem zúčastnilo 138 delegátů. Nejvíce účastníků měl workshop „Kolpo a cyto diagnostiky“ profesora Roba – celkem 46. Dů­stojnou součástí konference byl i společenský večer, který se konal v reprezentačních prostorách Plzeňského Prazdroje.

Jsem přesvědčen, že hlavní téma celé konference „Co nového v gynekologii a porodnictví“ bylo naplněno a všichni zúčastnění byli spokojeni jak s úrovní odborného programu, tak s možností společenského vyžití.

Doufám, že příští již 4.konference SNGP, která se bude konat ve druhé polovině listopadu 2014 v Ostravě bude neméně úspěšná jako ta letošní.

doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Prezident Konference SNGP 2013


 

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A VYSTAVOVATELŮM

Uspořádání konference v důstojném a pro účastníky příjemném prostředí by bylo stěží možné bez podpory partnerů z řad firem a také Plzeňského kraje. Letošního ročníku se různou formou zúčastnilo 14 společností a těší nás, že toto číslo každoročně stoupá.

Všem partnerům a vystavovatelům, kteří konferenci letos podpořili srdečně děkujeme a věříme, že nám přízeň zachovají i v příštím roce. Jmenovitě jde o tyto společnosti: GlaxoSmithKline, Roche, Takeda Pharma­ceuticals, Intuitive Surgical, Sotio, Covidien, Nordic Pharma, Johnson&Johnson, Richer Gedeon, Medicem, Olympus, Ferring Pharmaceuticals, Medin a Linde Gas.


 

VOLBA POŘADATELE A MÍSTA KONÁNÍ KONFERENCE SNGP V ROCE 2015

Diskuse o místě konání 5. ročníku konference SNGP v roce 2015 budou probíhat již během letošního roku. Jsme přesvědčeni, že toto rozhodování by nemělo zůstat jen na výboru, ale možnost přispět do diskuse svými návrhy by měli mít i členové Sdružení. Dovolujeme si Vás tímto vyzvat k podání návrhu, který by měl zahrnovat téma konference, jméno garanta odborného programu a místo konání v roce 2015. Termín pro podání návrhů je konec června 2014. Své návrhy prosím zasílejte na Sekretariát SNGP, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4.


 

PŘEDNÁŠKY Z KONFERENCÍ SNGP K DISPOZICI NA WEBU

Jak jsme slibovali během poslední konference, na webové stránky  www.sngp.cz do sekce označené E-learning byla uložena většina přednášek, které v Plzni zazněly, ve formě pdf souborů. Tato sekce je přístupná pouze členům SNGP. Chybí pouze ty přednášky, u kterých autoři nedali souhlas s publikováním. Za ročník 2013 je publikováno 48 prezentací. K dispozici jsou rovněž příspěvky prezentované v letech 2011 a 2012.


 

PF 2014

Všem členům SNGP přejeme šťastný a úspěšný rok 2014.


 

KONTAKT

Předseda výboru

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Sekretariát sdružení

Sekretariát sdružení po administrativní stránce zajišťuje společnost GUARANT International.

Korespondenční adresa sdružení

Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků o. s.
Na Pankráci 17
140 21 Praha 4

kontaktní osoba: Simona Malinská
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: +420 725 778 126
fax: +420 284 001 448
web: www.sngp.cz

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies