Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás jménem výboru informoval o aktuálních činnostech a plánovaných aktivitách SNGP. Výbor v současné době pracuje na dokončení odborného programu výroční konference SNGP, která se letos bude konat v Přerově. Zároveň pracovní skupina pod ve­de­ním MUDr. Dušana Kolaříka velmi intenzivně pracuje na dokončení kultivace sazebníku zdra­vot­ních výkonů, ze kterého bude vycházet metodika úhrady výkonů platná od roku 2013.

Budeme rádi za návrhy témat a přednášejících pro odborný program listopadové konference SNGP, těšíme se na abstrakta a na setkáni v Přerově.

prof. MUDr. David Cibula, CSc.


 

KONFERENCE NEMOCNIČNÍCH GYNEKOLOGŮ A PORODNÍKŮ 2012

Letošní konference se bude konat v Přerově v Hotelu Jana od 2. do 4. 11. 2012. Hlavním tématem kon­fe­ren­ce je Diagnostika v gynekologii a v porodnictví.

Konference bude druhým společným setkáním gy­ne­ko­lo­gů a porodníků pracujících v lůžkových za­ří­ze­ních. Měli by se zde setkat odborníci se zaměřením na rozdílné části našeho oboru – perinatologii, onko­gynekologii, re­pro­dukč­ní medicínu, urogynekologii, minimálně invazivní chirurgii, ultrazvuk a fetální me­di­cí­nu – stejně jako lékaři z různých typů zařízení, od fakultních klinik po krajská a městská lůžková oddělení.

Poprvé v letošním roce se plánuje zařazení sekce sester a porodních asistentek, které by bezesporu neměli na konferenci s nemocniční problematikou chybět.

Program nabídne pro zájemce v pátek dopoledne workshopy, vlastní konference bude probíhat v hotelu Jana od pátečního do nedělního odpoledne. Více na webových stránkách www.konference-sngp.cz


 

KULTIVACE SAZEBNÍKU ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ

Ve druhé polovině roku 2011 iniciovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR tzv. kultivaci sazebníku zdravotních výkonů. Jejím cílem je přizpůsobit sazebník současné realitě – verifikovat personální, materiálové a pří­stro­jové nároky na jednotlivé zdravotní výkony. V horizontu 1–2 let by se takto kultivovaný sazebník měl stát nástrojem pro spravedlivější platby za zdravotnickou péči od zdravotních pojišťoven. Principem kultivace je tzv. „sklá­dač­ka“ – to znamená, že každý výkon se má nově poskládat z dílčích výkonů, které se skutečně provedou (tj. např. kód pro laparotomii, hysterektomii, 2x operaci na adnexech, apendektomii). Tento systém je jistě náročnější na vykazování, měl by však o hodně přesněji odrážet skutečnou náročnost provedených výkonů.

Z pověření ČGPS a SNGP vznikla třicetičlenná pracovní skupina, která reviduje a dotváří sazebník pro náš obor. Ve srovnání s aktuálně používanou verzí sazebníku je zapotřebí mnohé výkony pozměnit, mnohé zrušit (protože se s postupem času zcela změnila nebo vytratila jejich náplň), a naopak mnohé výkony je zapotřebí nově definovat. Nově vytvořená struktura sazebníku bude předložena ke schválení na zasedání výboru ČGPS 3. 2. 2012. Bude-li tato struktura odsouhlasena, zahájí lékaři pracovní skupiny tvorbu aktuálních registračních listů pro jednotlivé výkony. Celý sazebník by měl být hotov nejpozději do 30. 6. 2012, aby bylo možné za­kom­po­no­vat jej do úhradové vyhlášky platné pro rok 2013.

MUDr. Dušan Kolařík


 

EUROGIN 2012

Mezinárodní organizace EUROGIN (EUropean Research Organisation on Genital Infection and Neoplasia) požádala SNGP o spolupráci při pořádání kongresu EUROGIN 2012, který se koná v Praze v termínu 8.–11. 7. 2012. Organizátoři nabízejí účastníkům ze států střední Evropy slevy na registračních poplatcích. Více in­for­mací naleznete na www stránkách www.eurogin.com/2012/


 

NABÍDKA PRO PARTNERY

SNGP nabízí farmaceutickým firmám, výrobcům lékařské techniky i dalším subjektům partnerství založené na dlouhodobém vztahu mezi lékaři, odborníky v oblasti gynekologie a porodnictví tak, aby byla zajištěna kon­ti­nu­ita spolupráce v dlouhodobém horizontu. Nabízíme tak možnost oslovit cílovou skupinu odborníků pro vybudování trvalého vztahu mezi lékaři a farmaceutickými firmami vedoucí k zlepšení péče o naše pacienty. V případě zájmu prosím, kontaktujte sekretariát SNGP.


 

KONTAKT

Předseda výboru

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Sekretariát sdružení

Sekretariát sdružení po administrativní stránce zajišťuje společnost GUARANT International.

Oficiální i korespondenční adresa sdružení

Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků o. s.
Opletalova 22
110 00 Praha 1

kontaktní osoba: Daniela Kamarádová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: +420 734 605 015
fax: +420 284 001 448
web: www.sngp.cz

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies