Děkujeme za Váš zájem o Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků, které je dobrovolným profesním sdružením nezávislým na ČGPS (SNGP není totožné se Sekcí gynekologů a porodníků lůžkových zařízení). V případě, že máte zájem stát se členem SNGP, můžete se online zaregistrovat a využívat těchto výhod:

  • výrazně snížený registrační poplatek na každoroční konferenci SNGP
  • přístup k příspěvkům předneseným na proběhlých konferencích SNGP (na webu SNGP v sekci e-learning)
  • pravidelný newsletter s aktuálními informacemi
  • možnost využít práv člena SNGP, mezi která patří: podílet se na činnosti, volit a být volen do orgánů SNGP, obracet se na orgány SNGP s návrhy, podněty, požadavky a stížnostmi,

Hlavní menu

XXVI. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE

Miniinvazivní přístup k řešení defektů pánevního dna Z.Adamík (Zlín)
Paravaginálny repair jako súčasť komplexnej endoskopickej rekonštrukcie POP, robot vs laparoskopia T. Bielik , A. Miškovičová, M. Ňachajová (Gynekologicko-pôrodnická klinika Martin, Banská Bystrica)
Výhody robotické chirurgie v onkogynekologické operativě I. Blšťák , M. Vančo, Z. Krousová (Ústí nad Labem)
Výskyt a prognóza "atypického leiomyomu" v populaci žen podstupujících laparoskopickou či otevřenou myomektomii B.Boudová , M.Mára (VFN Apolinář)
Urologické aspekty DIE J.Drahoňovský (ÚPMD Podolí)
Naše zkušenosti s managementem DIE postihující močový systém M.Fanta (VFN Apolinář)
Karcinóm endometria - evolúcia endoskopickej diagnostiky a liečby v Trenčíne Gazurová , P. Kaščák, M.Hlaváčik (FN Trenčín)
Lap 1 protokol u karcinomu děložního hrdla – update M.J.Halaška , H.Robová, M.Hruda, T.Pichlík, K.Tikovský, L.Rob (FNKV)
Jizva po císařském řezu a její řešení. Literární přehled a video ukázky laparoskopického a hysteroskopického operačního řešení. J. Hanáček , J. Drahoňovský, L.Krofta (ÚPMD Podolí)
Maligní transformace endometriomu - přehled problematiky P.Herboltová , R.Chvátal (Jihlava)
Uterus myomatosus - oplatí sa byť konzervatívny? P.Kaščák , M.Hlaváčik, A.Antalová (FN Trenčín)
Ektopická gravidita tak trochu jinak R. Hudeček (FN Brno)
Management nerve-sparing resekce kolorektální endometriózy M. Charvát (FN Motol)
Postižení loko-regionálního lymfatického aparátu při DIE R.Chvátal (Znojmo)
Zachování dělohy při operacích defektů pánevního dna V. Kališ (FN Plzeň)
Zobrazení sentinelové uzliny na robotickém systému Da Vinci Xi Z.Krousová , M.Vančo, I.Blšťák (Ústí nad Labem)
Gravidity po léčbě nitroděložních adhezí Z.Lisá , D.Kužel, L.Švabíková, M.Mára (VFN Apolinář)
Fertilitu šetřící operace dělohy M.Mára (VFN Apolinář)
Spektrum laparoskopických onkogynekologických operací - 10 let zkušeností. Tips & tricks M.Mára , M.Fanta, J.Sláma (VFN Apolinář)
Význam duálního dokování robotického systému pro paraaortální lymfadenektomii R. Marek , P. Dzvinčuk, V.Jančeková, V.Kolářová, R.Pilka (FN Olomouc)
Komplikace laparoskopické sakrokolpopexe: prevence a management Z. Rušavý (FN Plzeň)
Laparoskopická apendektomie ve 3. trimestru gravidity B.Sehnal , Z.Janček (FN Bulovka)
Learning curve u roboticky asistovaných hysterektomií P. Svobodová, I.Kiss, T.Kosová, M.Veselá, EM.Kučerová, P.Filová, L.Karásek, B.Svoboda (ÚVN Praha)
Miniinvazivní řešení komplikací urogynekologem K.Švabík (VFN Apolinář)
Resekce zadní poševní klenby - součást radikální operační léčby endometriózy horního RV septa M.Trhlík (N.Jičín)

XXVII. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE

Řešení bolestí po rekonstrukčních operacích Z.Adamík , A.Migdalová (Univerzita T.Bati, Zlín)
Analýza našich výsledkov dizajnom štúdie LACC (Laparoscopic Approach to Cervical Cancer) T.Bielik , B.Hudec, A.Kováčová, M.Ňachajová (GPK LF UK a UN Martin, GPK a FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, Slovensko)
Pacient jako limitující faktor provedení (laparoskopické) operace J.Bláha (KARIM, VFN Praha)
LAVH - operace na okraji zájmu nebo varianta pro dělohy nad 500g? Výsledky restrospektivní srovnávací studie B.Boudová , M.Mára, Z.Lisá, K.Hlinecká, M.Fanta, D.Kužel (Apolinář, Praha) D.Kužel (Apolinář, Praha)
Laparoskopie a karcinom ovaria - peritoneální a port-site metastázy M.J.Halaška , M.Hruda,H.Robová, L.Rob (FNKV, Praha)
Výzvy v hysteroskopii - není malých operací. J.Hanáček (ÚPMD Praha)
Možnosti prevence rektovaginální píštěle při operacích pro DIE J.Hanáček , J.Drahoňovský (ÚPMD, Praha)
Chirurgická léčba urovaginálních píštělí T.Hanuš , přednosta Urologické kliniky VFN a 1.LF UK v Praze
Laparoskopická operativa v souboru pacientek s BMI nad 35. Kdy je BMI problém? M.Hruda , M.J.Halaška, D.Brynda, H.Robová, L.Rob (FNKV, Praha)
Laparoskopická hemi-hysterektomie M.Charvát , M.Mužík (FN Motol, Praha)
Operační management pacientky s FATWO (Female Adnexal Tumor of probable Wolffian Origin) – kazuistika J.Chrpa , M.Vančo Z.Krousová, I.Blšták (Ústní nad Labem)
Vaginálna hysterektómia - kde sú naše limity? P.Kaščák , B.Kopčan, M.Hlaváčik, R.Gajdošík (FN Trenčín)
Roboticky asistované operace u obézních pacientek I.Kiss , P.Svobodová, T.Kosová, H.Součková, P.Filová, L.Karásek, B.Svoboda (ÚVN Praha)
Laparoskopické řešení centrálních recidiv Ca cervixu? J.Klát (FN Ostrava)
Standardy a doporučení pro provádění hysteroskopie v ambulantním režimu P.Kovář , D.Kužel, M.Charvát, M.Mára
Operační řešení vesiko-vaginální fistuly robotickým přístupem single portovou technikou Z.Krousová , J.Schraml, M.Vančo, I.Blšťák (Ústí nad Labem)
Reprodukční výsledky po terapii Ashermanova syndromu D.Kužel , Z.Lisá, B.Boudová, Z.Žižka, M.Mára (Apolinář, Praha)
Limity laparoskopických operací dělohy M.Mára , B.Boudová, Z.Lisá, K.Hlinecká, D.Kužel (Apolinář, Praha)
Operační léčba karcinomu hrdla děložního ve FN Olomouc: srovnání dvou historických kohort. Nová éra po LACC studii? R.Pilka , V.Kolářová, R.Marek, P.Dzvinčuk, M.Maděrka, J.Hambálek, V.Jančeková (FN Olomouc)
Laparoskopická sutura nervus obturatorius B.Sehnal , Z.Kolářová (FN Bulovka, Praha)
Laparoskopie a Trendelenburg - pohled anesteziologa K.Veselá , M.Hruda (FNKV, Praha)
 

Abstrakty

Termín pro zaslání abstraktů 
do 8. září 2019

do 22. září 2019 Prodloužený termín pro podání abstrakt

 

Informace o přijetí/nepřijetí abstraktů 
do 9. října 2019

 

Pokyny k zaslání abstraktů

  • K zaslání abstraktu použijte pouze tento online formulář. 
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Po odeslání abstraktu bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na kontaktní e-mailovou adresu. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

Vyrozumění o přijetí abstraktu a formě prezentace

Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu a formě prezentace vyrozuměni e-mailem nejpozději 9. října 2019.

Prezentující autor se zavazuje registrovat se na kongres, zúčastnit se ho a prezentovat sdělení ve formě, sekci a čase, které budou určeny vědeckým výborem kongresu.

 

Ubytování

Společnost GUARANT International (dále uvedena jako sekretariát konference) byla ustanovena oficiálním zprostředkovatelem a bude zajišťovat všechny související záležitosti.

Pro účastníky konference je zajištěno ubytování různých kategorií za zvýhodněné ceny v ubytovacích zařízeních v blízkosti hotelu Orea Hotel Pyramida Praha.  

Seznam hotelů                  ON-LINE REZERVACE

 

Hotel

Cena v Kč

jednolůžkový/dvoulůžkový

Vzdálenost od místa konání akce

Orea Hotel Pyramida Praha ****    

2 100 / 2 370

 místo konání akce

EA Hotel Jelení dvůr Prague Castle ***  

1 500 / 1 500

 10 minut MHD

Hotel Wilhelm ***  

1 300 / 1 400

 5 minut MHD

Hotel Avion***

880 / 1 095

 20 minut MHD

Všechny výše uvedené ceny jsou za pokoj a noc včetně snídaně a 15 % DPH. V případě, že by před začátkem konference nastala změna sazby DPH, sekretariát konference automaticky změní cenu Vašeho ubytování a následně Vás bude o této změně písemně informovat. 

Poznámka: Cena ubytování není zahrnuta v registračním poplatku.

 

 

Skupinové rezervace

 

Pro skupinové rezervace kontaktujte prosím sekretariát konference na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jak si rezervovat ubytování?

K rezervaci ubytování využijte prosím on-line ubytovací formulář. 

On-line ubytovací formulář je přístupný pouze s heslem. Jednoduše vyplňte prosím formulář s osobními údaji a heslo Vám bude automaticky zasláno. Vaše heslo je totožné pro všechny on-line formuláře. 

Požadavky na rezervace budou zpracovávány v pořadí, v jakém budou na sekretariát konference přicházet. Vzhledem k velké poptávce a skutečnosti, že množství pokojů je limitováno, rezervujte si ubytování co nejdříve

 

Potvrzení ubytování

Aby byla Vaše rezervace garantována, je nutno obratem uhradit částku za celý pobyt. Následně po obdržení platby za ubytování Vám bude Vaše rezervace potvrzena e-mailem.  

Neobdržíme-li platbu do data splatnosti uvedeného na Vaší faktuře, rezervace bude automaticky zrušena.

Další náklady spojené s pobytem (televize, minibar, parkovné atd.) musí být zaplaceny účastníkem při odjezdu z hotelu na hotelové recepci. Hotel může po účastníkovi požadovat garanci těchto dalších nákladů formou autorizace na platební kartě při příjezdu na recepci nebo formou složení depozitu v hotovosti. 

Zrušení ubytování, změny a vrácení úhrady za ubytování

Všechny změny týkající se rezervace ubytování, nebo její případné zrušení musí být zaslány písemně na sekretariát konference e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Případné vrácení úhrad bude řešeno po skončení konference. Prosíme účastníky konference, aby v případě jakýchkoliv změn nekontaktovali samotný hotel, ale obraceli se výhradně na sekretariát konference, který veškeré změny vyřizuje.    

Storno podmínky

V případě zrušení hotelové rezervace budou platit následující storno podmínky:

V případě nedojezdu bude Vaše rezervace držena do 12:00 hod následujícího dne, poté bude Vaše rezervace zrušena. Informujte proto, prosím, sekretariát konference o případné změně Vašeho příjezdu v dostatečném časovém předstihu.

 Termín zrušení rezervace   Storno poplatek
 Do 21. října 2019  bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
 Od 22. října – 5. listopadu 2019  storno poplatek za zrušení celé rezervace ve výši jedné   noci 
 Od 6. listopadu 2019  storno poplatek za každou zrušenou noc
 Nedojezd   100% z celkové ceny ubytování  
 
 
Platební podmínky

 1.      Platební karta

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém. Systém je dostupný s heslem, které bylo zasláno na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.

2.      Bankovní převod

Bankovní údaje s desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pracovních dnů od vyplnění ubytovacího formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a ubytování nebude potvrzeno. Platba bankovním převodem je možná do 7. listopadu 2019Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou prostřednictvím on-line platebního systému.

Daňový doklad

Daňový doklad Vám bude zaslán e-mailem do 14 dnů od přijetí platby.

 

 

Orea Hotel Pyramida ***


 

 
 

ON-LINE REZERVACE

 


 Cena:  


 Od 2 100 CZK vč. snídaně, DPH a poplatků

 Vzdálenost: Pokoje: 

 V místě konání                                                            ZOBRAZIT MAPU

 5 zastávek tramvají do centra


 Klimatizované pokoje vybavené TV se satelitními programy, trezorem a   minibarem. Na pokoji je zdarma k dispozici set na přípravu kávy nebo čaje.

 Check-in: 

 od 14:00

 Check- out: 

 do 11:00

 Služby: 

 Recepce 24h denně, pokojová služba, concierge, úschovna zavazadel,     směnárna, parkoviště, bankomat, Wi-Fi zdarma, sauna, fitness centrum,     restaurace Nebula a Lobby bar Franz Kafka 

 Adresa: 

 Bělohorská 24, 169 01 Praha 6

 

 

EA Hotel Jelení dvůr Prague Castle ***

jelenn.jpg

jelen.jpg

jelennn.jpg

jelll.jpg

wifi-png-wi-fi-icon-if-you-were-to-take-a-circle-and-then-surround-it-png-50-px-1600.pngimg_208830.pngno-smoking (1).pngparking_lot_222065.png

ON-LINE REZERVACE

 Cena:

 Od 1 500 CZK vč. snídaně, DPH a poplatků

 Vzdálenost:

 10 minut tramvají k místu konání        ZOBRAZIT MAPU

 3 zastávky tramvají do centra

 Pokoje:

 Standardní pokoje (15 m2) jsou vybaveny manželskou postelí nebo   dvěma oddělenými lůžky. K dispozici je satelitní TV, telefon s přímou   volbou a trezor. V koupelně je vana nebo sprcha s toaletními   potřebami a podlahové vytápění.

 Check-in:

 od 14:00

 Check-out:

 do 12:00

 Služby:

 Recepce 24h denně, úschovna zavazadel, business centrum, 

 Parkování je možné v areálu hotelu za poplatek. Wi-Fi je zdarma   v celém hotelu.

 Adresa:

 Jelení 199, Praha, 111 00, Česká republika

 

 

Hotel Wilhelm ***


http://www.hotelwilhelm.cz/img/gal-img8-big.png

 

http://www.hotelwilhelm.cz/img/gal-img5-big.png

http://www.hotelwilhelm.cz/img/gal-img13-big.png

 

http://www.hotelwilhelm.cz/img/gal-img16-big.png


wifi-png-wi-fi-icon-if-you-were-to-take-a-circle-and-then-surround-it-png-50-px-1600.pngimg_208830.pngno-smoking (1).pngparking_lot_222065.png 

 

ON-LINE REZERVACE

 

 Cena:

 Od 880 CZK vč. snídaně, DPH a poplatků

 Umístění:

 5 minut MHD od místa konání             ZOBRAZIT MAPU

 7 zastávek tramvají do centra 

 Pokoje:

 Standardní pokoje s manželskou postelí nebo dvěma oddělenými   lůžky  a vlastním sociálním zařízením, SAT TV a Wi-Fi.

 Check-in:

 od 14:00

 Check-out:

 do 10:30

 Služby:

 Recepce 24 hodin denně, finská sauna, úschovna zavazadel, prodej   upomínkových předmětů, WI-FI zdarma

 Adresa:

 Hošťálkova 499/4, 169 00 Praha 6-Břevnov

 

 

Hotel Avion ***

pokoj-avion-8

Fotografie z fotogalerie ubytování

https://www.hotelavion.cz/wp-content/uploads/2018/05/recepce-avion-011.jpg

https://www.hotelavion.cz/wp-content/uploads/2018/05/ballon-svatba-2.jpg

 

wifi-png-wi-fi-icon-if-you-were-to-take-a-circle-and-then-surround-it-png-50-px-1600.pngimg_208830.pngno-smoking (1).pngparking_lot_222065.png

ON-LINE REZERVACE

 

 Cena:

 Od 1 300 CZK vč. snídaně, DPH a poplatků

 Vzdálenost:

 20 minut MHD k místu konání            ZOBRAZIT MAPU

 4 zastávky metrem do centra

 Pokoje:

 Standardní pokoje s koupelnou a vlastním WC. K dispozici je   satelitní   TV a telefon s přímou volbou. V koupelně je vana nebo   sprchový kout.

 Check-in:

 od 14:00

 Check-out:

 do 12:00

 Služby:

 Recepce 24h denně, prádelna, možnost využití trezoru na recepci za   poplatek. Parkování je možné v hotelové garáži za poplatek. Wi-Fi   je   zdarma. Restaurace s širokou nabídkou české i mezinárodní   kuchyně.

 Adresa:

 Kladenská 96/115, 160 00 Praha 6 

ODBORNÝ PROGRAM

SEKCE ODBORNÉHO PROGRAMU

Onkogynekologie
Perinatologie a fetomaternální medicína 
Reprodukční medicína a minimálně invazivní chirurgie 
Urogynekologie 
Ultrazvuk a prenatální diagnostika 
Mamologie

 

PŘEDKONFERENČNÍ WORKSHOPY

Abdominální hysterektomie
HPV testace - cervikální screening
Endometrióza vč. ultrazvuku
Císařský řez

SPECIÁLNÍ PŘEDNÁŠKA

Projekt DRG restart

E-POSTEROVÁ SEKCE 

Odborný garant: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK
Nemocnice na Bulovce
Budínova 67/2, 181 00 Praha 8

 

WORKSHOPY

Workshopy je možno objednávat přes on-line registrační formulář do vyčerpaní kapacity nebo do termínu 15. 11. 2019 - na místě nelze.  

Workshop 

Poplatek

Místo konání

Kapacita

Abdominální hysterektomie (21. 11. 2019)

650 Kč

Mimo hotel – bude upřesněno

Bude upřesněno

HPV testace – cervikální screening (21. 11. 2019)

650 Kč

Hotel Pyramida

40 

Endometrióza vč. Ultrazvuku (21. 11. 2019)

650 Kč

Mimo hotel – bude upřesněno

Bude upřesněno

Císařský řez (21. 11. 2019)

650 Kč

Bude upřesněno

Bude upřesněno

 

Strana 1 z 21

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies