Děkujeme za Váš zájem o Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků, které je dobrovolným profesním sdružením nezávislým na ČGPS (SNGP není totožné se Sekcí gynekologů a porodníků lůžkových zařízení). V případě, že máte zájem stát se členem SNGP, můžete se online zaregistrovat a využívat těchto výhod:

 • výrazně snížený registrační poplatek na každoroční konferenci SNGP
 • přístup k příspěvkům předneseným na proběhlých konferencích SNGP (na webu SNGP v sekci e-learning)
 • pravidelný newsletter s aktuálními informacemi
 • možnost využít práv člena SNGP, mezi která patří: podílet se na činnosti, volit a být volen do orgánů SNGP, obracet se na orgány SNGP s návrhy, podněty, požadavky a stížnostmi,

Hlavní menu

Zpráva z konference SNGP 2019

9. konference SNGP se konala ve dnech 21. 11. - 23. 11. 2019 v Hotelu Pyramida, Praha.

V programu byla počtem přednášek nejvíce zastoupena sekce „Perinatologie a fetomaternální medicína“ (26 přednášek). Všechny prezentace, jejich autoři dali souhlas se zveřejněním, budou postupně zařazeny do E-learningové sekce přístupné pouze členům SNGP.

Konference SNGP byla zařazena jako vzdělávací akce do REGISTRU AKREDITOVANÝCH AKCÍ ČLK a ohodnocena 17 kredity.

Kompletní program konference si můžete stáhnout pod záložkou Odborný program.

Kromě šesti odborných sekcí proběhlo speciální sympozium na téma „DRG restart“. Uskutečnily se také čtyři předkonferenční workshopy.

Celkem se akce zúčastnilo 278 lékařů a lékařek.

Sponzorované přednášky uvedla firma Roche a satelitní sympozium společnost Swixx Biopharma s.r.o.

Součástí programu byl opětovně orientační běh s vědomostní soutěží, kterého se zúčastnilo 16 dvojic. Zvláštní poděkování za organizaci běhu patří MUDr. Petru Kozmonovi a MUDr. Janu Přádovi.

Za podporu děkujeme těmto společnostem (v abecedním pořadí): AstraZeneca, Aspironix, DN Formed Brno, Ethicon, Ferring Pharmaceuticals, Linet Group, Linde Gas, Maxdorf, medisap, Meditrade, Medtronic, mucos, nimotech, Nordic Pharma, Olympus, Roche Pharma, Swixx Biopharma s.ro./Alexion Pharma Czech.

 

Organizátoři konference pod vedením prezidenta SNGP 2019 prof. MUDr. Michala Zikána, Ph.D. děkují všem, kteří se na úspěšném průběhu konference podíleli.

PATNEŘI KONFERENCE

Hlavní partner

 

         

 

Partner konference

 

 

Sponzorovaná přednáška 

 

                                       

 

 

Satelitní symposium

 

   

 

 

Vystavovatelé

 

                                    

 

                                                          

 

                             

                     

                                             

XXVI. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE

Miniinvazivní přístup k řešení defektů pánevního dna Z.Adamík (Zlín)
Paravaginálny repair jako súčasť komplexnej endoskopickej rekonštrukcie POP, robot vs laparoskopia T. Bielik , A. Miškovičová, M. Ňachajová (Gynekologicko-pôrodnická klinika Martin, Banská Bystrica)
Výhody robotické chirurgie v onkogynekologické operativě I. Blšťák , M. Vančo, Z. Krousová (Ústí nad Labem)
Výskyt a prognóza "atypického leiomyomu" v populaci žen podstupujících laparoskopickou či otevřenou myomektomii B.Boudová , M.Mára (VFN Apolinář)
Urologické aspekty DIE J.Drahoňovský (ÚPMD Podolí)
Naše zkušenosti s managementem DIE postihující močový systém M.Fanta (VFN Apolinář)
Karcinóm endometria - evolúcia endoskopickej diagnostiky a liečby v Trenčíne Gazurová , P. Kaščák, M.Hlaváčik (FN Trenčín)
Lap 1 protokol u karcinomu děložního hrdla – update M.J.Halaška , H.Robová, M.Hruda, T.Pichlík, K.Tikovský, L.Rob (FNKV)
Jizva po císařském řezu a její řešení. Literární přehled a video ukázky laparoskopického a hysteroskopického operačního řešení. J. Hanáček , J. Drahoňovský, L.Krofta (ÚPMD Podolí)
Maligní transformace endometriomu - přehled problematiky P.Herboltová , R.Chvátal (Jihlava)
Uterus myomatosus - oplatí sa byť konzervatívny? P.Kaščák , M.Hlaváčik, A.Antalová (FN Trenčín)
Ektopická gravidita tak trochu jinak R. Hudeček (FN Brno)
Management nerve-sparing resekce kolorektální endometriózy M. Charvát (FN Motol)
Postižení loko-regionálního lymfatického aparátu při DIE R.Chvátal (Znojmo)
Zachování dělohy při operacích defektů pánevního dna V. Kališ (FN Plzeň)
Zobrazení sentinelové uzliny na robotickém systému Da Vinci Xi Z.Krousová , M.Vančo, I.Blšťák (Ústí nad Labem)
Gravidity po léčbě nitroděložních adhezí Z.Lisá , D.Kužel, L.Švabíková, M.Mára (VFN Apolinář)
Fertilitu šetřící operace dělohy M.Mára (VFN Apolinář)
Spektrum laparoskopických onkogynekologických operací - 10 let zkušeností. Tips & tricks M.Mára , M.Fanta, J.Sláma (VFN Apolinář)
Význam duálního dokování robotického systému pro paraaortální lymfadenektomii R. Marek , P. Dzvinčuk, V.Jančeková, V.Kolářová, R.Pilka (FN Olomouc)
Komplikace laparoskopické sakrokolpopexe: prevence a management Z. Rušavý (FN Plzeň)
Laparoskopická apendektomie ve 3. trimestru gravidity B.Sehnal , Z.Janček (FN Bulovka)
Learning curve u roboticky asistovaných hysterektomií P. Svobodová, I.Kiss, T.Kosová, M.Veselá, EM.Kučerová, P.Filová, L.Karásek, B.Svoboda (ÚVN Praha)
Miniinvazivní řešení komplikací urogynekologem K.Švabík (VFN Apolinář)
Resekce zadní poševní klenby - součást radikální operační léčby endometriózy horního RV septa M.Trhlík (N.Jičín)

XXVII. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE

Řešení bolestí po rekonstrukčních operacích Z.Adamík , A.Migdalová (Univerzita T.Bati, Zlín)
Analýza našich výsledkov dizajnom štúdie LACC (Laparoscopic Approach to Cervical Cancer) T.Bielik , B.Hudec, A.Kováčová, M.Ňachajová (GPK LF UK a UN Martin, GPK a FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, Slovensko)
Pacient jako limitující faktor provedení (laparoskopické) operace J.Bláha (KARIM, VFN Praha)
LAVH - operace na okraji zájmu nebo varianta pro dělohy nad 500g? Výsledky restrospektivní srovnávací studie B.Boudová , M.Mára, Z.Lisá, K.Hlinecká, M.Fanta, D.Kužel (Apolinář, Praha) D.Kužel (Apolinář, Praha)
Laparoskopie a karcinom ovaria - peritoneální a port-site metastázy M.J.Halaška , M.Hruda,H.Robová, L.Rob (FNKV, Praha)
Výzvy v hysteroskopii - není malých operací. J.Hanáček (ÚPMD Praha)
Možnosti prevence rektovaginální píštěle při operacích pro DIE J.Hanáček , J.Drahoňovský (ÚPMD, Praha)
Chirurgická léčba urovaginálních píštělí T.Hanuš , přednosta Urologické kliniky VFN a 1.LF UK v Praze
Laparoskopická operativa v souboru pacientek s BMI nad 35. Kdy je BMI problém? M.Hruda , M.J.Halaška, D.Brynda, H.Robová, L.Rob (FNKV, Praha)
Laparoskopická hemi-hysterektomie M.Charvát , M.Mužík (FN Motol, Praha)
Operační management pacientky s FATWO (Female Adnexal Tumor of probable Wolffian Origin) – kazuistika J.Chrpa , M.Vančo Z.Krousová, I.Blšták (Ústní nad Labem)
Vaginálna hysterektómia - kde sú naše limity? P.Kaščák , B.Kopčan, M.Hlaváčik, R.Gajdošík (FN Trenčín)
Roboticky asistované operace u obézních pacientek I.Kiss , P.Svobodová, T.Kosová, H.Součková, P.Filová, L.Karásek, B.Svoboda (ÚVN Praha)
Laparoskopické řešení centrálních recidiv Ca cervixu? J.Klát (FN Ostrava)
Standardy a doporučení pro provádění hysteroskopie v ambulantním režimu P.Kovář , D.Kužel, M.Charvát, M.Mára
Operační řešení vesiko-vaginální fistuly robotickým přístupem single portovou technikou Z.Krousová , J.Schraml, M.Vančo, I.Blšťák (Ústí nad Labem)
Reprodukční výsledky po terapii Ashermanova syndromu D.Kužel , Z.Lisá, B.Boudová, Z.Žižka, M.Mára (Apolinář, Praha)
Limity laparoskopických operací dělohy M.Mára , B.Boudová, Z.Lisá, K.Hlinecká, D.Kužel (Apolinář, Praha)
Operační léčba karcinomu hrdla děložního ve FN Olomouc: srovnání dvou historických kohort. Nová éra po LACC studii? R.Pilka , V.Kolářová, R.Marek, P.Dzvinčuk, M.Maděrka, J.Hambálek, V.Jančeková (FN Olomouc)
Laparoskopická sutura nervus obturatorius B.Sehnal , Z.Kolářová (FN Bulovka, Praha)
Laparoskopie a Trendelenburg - pohled anesteziologa K.Veselá , M.Hruda (FNKV, Praha)

Pokyny pro přednášející

Čas vyhrazený pro jednotlivé přednášky je 10 minut (5 minut prezentace + 5 minut diskuze).
Prosíme přednášející, aby si připravili prezentaci o délce 3–5 snímků.

Jak připravit prezentaci

Instrukce pro PowerPoint

 • Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi „Prezentace aplikací PowerPoint 97–2007 anebo 2010 a vyšší“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
 • Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT před uložením ve formátu PPS.
 • Plátna v sálech budou připravena na formát prezentace v poměru 16:9.
 • Pokud používáte k přípravě prezentace počítače „MacBook nebo iMac“, dorazte do „PŘÍPRAVNY PRO ŘEČNÍKY“ 2 hodiny před Vaší přednáškou.

Obrázky/Videa

 • JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládání“ obrázků do prezentace.
 • GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
 • Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.
 • Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s větším časovým předstihem do PŘÍPRAVNY, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem.

Fonty

 • Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
 • Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma.
 • Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup.
  • Klikněte na „nástroje“ pak „možnosti“ pak „ukládání“ a zaškrtněte políčko „Vložit písma True Type“
  • Následně prezentaci uložte

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na kongres

 • Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií:
  • USB flash disc
  • CD-ROM (CD-R/RW), DVD-ROM (DVD±R/RW)
 • Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film/video soubory, atd.)
 • Jestliže přednášíte v průběhu kongresu víc než jednu prezentaci, uložte si každou prezentaci do samostatné složky a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
 • Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.
 • Přehrání videa z VHS kazety není možné.

Kam přehrát Vaší prezentaci na kongrese

 • Prosíme, přijďte do přípravny nejméně 1,5 hodiny před začátkem Vaší sekce. V této místnosti nahrají technici Vaši prezentaci do systému, prezentaci vyzkouší a zkontrolují, zda se zobrazuje správně.
 • Berte, prosím, na vědomí, že nahrání přímo v sále o přestávce před Vaší sekcí není z technických důvodů možné.

 

 •   Otevírací hodiny PŘÍPRAVNY PRO ŘEČNÍKY:

Čtvrtek 21. 11. 2019

12.00–17.30

Pátek 22. 11. 2019

08.00–16.30

Sobota 23. 11. 2019

08.00–13.00

 • Během Vaší přednášky budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí prezentéru, který Vám o přes­táv­ce ukáže přítomný technik.
 • Váš vlastní notebook bude možné použít pouze v krajním případě a po předchozí poradě s techniky v přípravně.
 • V přípravně budete požádáni o vyplnění souhlasu s videonahrávkou Vašeho prezentování a s publikováním prezentace na webu Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků www.sngp.cz.
PROSÍME VŠECHNY ŘEČNÍKY O DODRŽENÍ ČASU JEJICH PREZENTACE, DĚKUJEME.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny pro autory e-posterů

E-postery budou k dispozici všem delegátům na digitálních e-posterových stanicích. Připravte prosím svoji prezentaci (e-poster) s pouze jedním snímkem v poměru stran 16:9 orientovaným na výšku (viz šablona).

Digitální e-posterové stanice

Aby měli účastníci možnost vidět e-postery bez zbytečného spěchu, všechny e-postery budou zveřejněny na digitálních e-posterových stanicích během celého kongresu.

Svůj e-poster prosím pošlete ve formátu ppt/pptx nebo pdf emailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nejpozději do 15. listopadu 2019.

Pro vytvoření e-posteru doporučujeme použít tuto šablonu

Strana 1 z 21

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies