ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Prezident konference: prim. MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D.                                                                                                                                                              

Členové organizačního výboru:

MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA

prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.

doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D., MBA

prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.

prim. MUDr. Dušan Kolařík, Ph.D.

prof. MUDr. Michal Mára, CSc.

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

as. MUDr. Radovan Vlk

prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

 

 

 

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies