ÚVODNÍ SLOVO


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás jménem výboru Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků i jménem svým pozval na 11. konferenci nemocničních gynekologů a porodníků, která se uskuteční ve dnech 24.-26. listopadu 2022 v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích.

Tato významná akce se do našeho malebného města vrací po pěti letech. Dynamika globálních i celospolečenských událostí a probíhajících změn však vedla k tomu, že nás nyní obklopuje již poněkud jiný svět, který před nás každodenně staví nové osobní i profesní výzvy. Proto jsme moc rádi, že i v této nelehké době budeme mít možnost se opět osobně setkat.

Konference je tradičně místem setkání gynekologů a porodníků pracujících v lůžkových zařízeních všech typů nemocnic. Tradičně vysoká úroveň odborného programu a účast špiček našeho oboru dává významný prostor prezentovat své zkušenosti a poznatky jak v rámci aktivní účasti na konferenci, tak i neformálně v kuloárech. Tradičně je velký prostor poskytován mladým kolegyním a kolegům, kteří zde v přátelské nekonfrontační atmosféře mohou aktivně vystoupit, diskutovat a získávat cenné zkušenosti pro svůj další odborný růst.

Jako místo konání byl opět zvolen Clarion Congress Hotel. Tento moderní čtyřhvězdičkový hotel, který je jednou z dominant města a nachází se jen několik minut chůze od historického centra Českých Budějovic, nabízí účastníkům nejen vysoký standard ubytování a stravování, ale i skvělé konferenční zázemí.

Neodmyslitelnou součástí programu bude bohatý doprovodný program s workshopy a takřka již kultovní orientační běh dvojic s následným společenským večerem.

Nejlepší pozvánkou však možná může být i klasické cimrmanovské „V Českých Budějovicích by chtěl žít každý…“. Přijeďte se přesvědčit.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

prim. MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D.
prezident Konference SNGP 2022

as. MUDr. Radovan Vlk 
předseda výboru SNGP

 

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies