4. KONFERENCE NEMOCNIČNÍCH GYNEKOLOGŮ A PORODNÍKŮ (2014) (dle autora)

Nová diagnostická kriteria pro gestační diabetes
K. Andělová
PPROM: vztah vaginálního mikrobiomu k zánětlivým komplikacím
T. Bestvina; M. Kacerovský
HE-4: nový biomarker pro management ovariálního karcinomu
K. Bořecká
Riziko sekundárního primárního nádoru u pacientek po léčbě gynekologické malignity
D. Cibula
Farmokologické ukončení těhotenství – historie, okolnosti a význam
M. Fanta
Evidence based medicine - optimální páska pro léčbu inkontinence moči u žen
M. Gärtner
Longitudinální ultrazvukové hodnocení jizvy po císařském řezu u primipar 6 týdnů, 6 měsíců a 1 rok po porodu
J. Hanáček; L. Krofta;A. Holá; J. Feyereisl
Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu - prospektivní multicentrická studie
L. Hruban; P. Janků; O. Šimetka; I. Michalec; R. Vlk; J. Záhumenský; R. Doubek
Intrauterinní růstová retardace
L. Hruban
Kdy použít síťový implantát v léčbě prolapsu dělohy a pochvy
M. Huser
Močová inkontinence v těhotenství
I. Huvar
Cerebrouterinní index ve III. trimestru jako postnatální prognostický marker
L. Hympánová; J. Vojtěch; L. Hašlík; L. Haaková; L. Krofta; J. Feyereisl
Výsledky a zkušenosti Fetálního centra ÚPMD v oblasti intrauterinní intervence
L. Hašlík; J. Vojtěch; L. Krofta; L. Hympánová; R. Pock; J. Feyereisl; L. Haaková
Monitorování plodu
P. Janků
Předčasný porod
M. Kacerovský
Chirurgie bránice - nedílná součást cytoredukčních výkonů u pokročilého karcinomu ovaria
V. Kalist; P. Havelka; M. Mlčoch; J. Klein; Z. Adamík
Využití endovaskulární léčby v prevenci krvácení v souvislosti s porodním dějem
I. Kalousek; A. Krajina; J. Špaček
Úloha endoskopie v managementu karcinomu endometria
J. Klát
Esmya v klinické praxi (přednáška sponzorovaná firmou Richter Gedeon)
J. Klát; O. Šimetka
Pseudomyxoma peritonei
R. Kocián
Simulace změn musculus levator ani v závislosti na naléhání a rotaci hlavičky během porodu
L. Krofta; L. Valdmanová; L. Hynčík; L. Jansová; M. Krčmář; K. Grohregin; J. Vojtěch; J. Feyereisl
PPROM: cervikální tekutina - její přínos k diagnostice zánětlivých komplikací
D. Leško; M. Kacerovský
Ideální chirurgická léčba pacientky před AR
M. Mára
Děložní myomatóza a její histologické varianty v reprodukčním věku
L. Mekiňová; R. Hudeček; J. Kadlecová; E. Jandáková
Peroperační a pooperační komplikace u pacientek se zhoubným nádorem těla děložního v závislosti na operačním přístupu a BMI pacientek
A. Mladěnka; J. Klát; L. Ševčík
Důsledky neadekvátně provedenéhysteroskopické resekce děložního septa
A. Mladěnka; O. Šimetka
Transabdominální amniocentéza u PPROM – technické aspekty
I. Musilová; M. Kacerovský
Význam mapování sentinelových uzlin u karcinomu endometria s nízkým nebo středním rizikem
T. Pichlík; L. Rob; H. Robová; M. Pluta; M. J. Halaška; P. Škapa
Méně radikální hysterektomie u karcinomu děložního hrdla
M. Pluta
Je hysteroskopická brush cytologie z vejcovodů, zpracovaná technikou LBC, cestou ke screeningu ovariálního a tubárního karcinomu u high risk pacientek?
J. Presl; R. Slunéčko; P. Vlasák; J. Bouda; A. Bartáková; Z. Novotný
Role inovace v gynekologické operativě: použití nových instrumentů? (přednáška sponzorovaná firmou Johnson&Johnson, divize Ethicon)
J. Presl
Nové možnosti v diagnostice prekanceróz a karcinomu děložního hrdla
J. Sláma
Chirurgická anatomie nadbřišku
J. Sláma
Bed-side interleukin-6 v plodové vodě u pacientek s PPROM
J. Stráník; M. Kacerovský
Rekurence u pacientek s karcinomem děložního těla stádia FIGO IA po neradikální operaci
L. Ševčík; P. Graf; A. Mladěnka; J. Klát
Potratová pilulka - vlastní zkušenosti s uvedením do každodenní praxe
O. Šimetka, J. Přichystal
Časná identifikace pacientek s HELLP syndromem vyžadujících po porodu provedení plazmaferézy
O. Šimetka; J. Gumulec; D. Šalounová; E. Doležálková; I. Michalec; M. Navrátilová; M. Kacerovský
Co znamená v dnešní době pro operujícího onkogynekologa diagnóza Krukenbergova tumoru?
J. Špaček; O. Kubeček
PPROM: genitální mykoplazmata v pupečníkové krvi a jejich vliv na outcome novorozenců
M. Štěpán; M. Kacerovský
Péče o ženy s maligním nádorem
J. Tošner; S. Filip; J. Špaček; I. Sedláková
Dělohu zachovávající  operace pacientek s adenomyózou
A. Tóthová; R. Chvátal
Operační léčba descensu a zároveň OAB mokrého typu pomocí bilaterální sakrokolpopexe
M. Turek; A. I. Belkov
Rizika a komplikace asistované reprodukce v nemocniční péči
P. Ventruba
Specifické komplikace u monochoriálních biamniálních dvojčat
I. Vlašínová; L. Hruban; P. Janků; V. Ťápalová; P. Ventruba; R. Gerychová
Vícečetné těhotenství - prenatální péče
R. Vlk
Užití potratové tabletky v praxi - metodický pokyn, kontroverzní oblasti podání
R. Vlk
Placenta praevia po předchozím císařském řezu: Stanovení rizika a management porodu
J. Vojtěch; R. Pock; L. Hašlík; L. Krofta; L. Hympánová; L. Haaková; V. Hejda; J. Feyereisl
Operační léčba pokročilého karcinomu ovaria - naše zkušenosti a výsledky 2010 - 2013
V. Weinberger; L. Minář
Fakta a mýty v našem oboru
F. Zábranský
Úspešnosť aplikácie EBM poznatkov do každodennej praxe
J. Záhumenský; V. Cupaník; E. Kučera
Jednorázové podanie vs. dlhšia antibiotická profylaxia pri ošetrení pôrodného poranenia III. a IV. stupňa. (RCT)
J. Záhumenský; E. Menzlová; E. Kučera
Porovnanie frekvencie cisárskych rezov v dvoch obdobiach s použitím 10 stupňovej klasifikácie
M. Závodská; J. Záhumenský; D. Marcišová; V. Cupaník
Sonografie patologií ovária
M. Zikán
Přesnost ultrazvuku v diagnostice nádorového postižení rekta u pokročilého karcinomu ovaria
M. Zikán; D. Fischerová; I. Pinkavová; D. Cibula
Incidence asymptomatických a symptomatickým lymfocyst u pacientek po pánevní +/- paraaortální lymfadenektomii
M. Zikán; D. Fischerová; J. Sláma; D. Cibula
Cílená léčba karcinomu ovaria
M. Zikán
Vliv operační techniky na riziko invazivních prenatálně diagnostických výkonů
Z. Žižka
Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies