ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Prezident konference: doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.                                                                                                                                                              

Členové organizačního výboru:

MUDr. Radovan Vlk

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

MUDr. Lukáš Hruban

doc. MUDr. Michal Mára, CSc.

prim. MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D.

prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D

MUDr. Ivan Huvar, CSc.

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. MBA

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

prim. MUDr. Dušan Kolařík, Ph.D.

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies