Organizační výbor

Prezident konference: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D

Členové organizačního výboru:

prof. MUDr. David Cibula, CSc.
MUDr. Petr Janků, PhD.
doc. MUDr. Michal Mára, CSc.
prim. MUDr. Zdeněk Adamík, PhD.
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.                                                                                                                                                              MUDr.Lukáš Hruban
MUDr. Ivan Huvar, CSc.
prof. MUDr.Aleš Roztočil, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, PhD. MBA
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
MUDr. Radovan Vlk

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies