Konference SNGP 2017

7. KONFERENCE NEMOCNIČNÍCH GYNEKOLOGŮ A PORODNÍKŮ (2017) (dle sekce)

Vyzvané přednášky – NOVÉ – zveřejněny v červenci 2018

Onkogynekologie
Nové evropské doporučené postupy pro léčbu karcinomu děložního hrdla D. Cibula
Strategie chirurgické léčby ovariálního karcinomu J. Klát

Ostatní přednášky


Onkogynekologie
Totální laparoskopická trachelektomie se zachováním uterinní arterie – videoprezentace J. Klát
Modifikovaná zadní exenterace u pokročilého karcinomu ovaria V. Kalist, P. Havelka, B. Chaloupková, Z. Adamík
Paliativní péče v gynekologické onkologii M. Náležinská, O. Sláma, J. Chovanec
Role adjuvantní léčby u pacientek s karcinomem děložního hrdla ve stádiu T1b N0 ale s rizikovými faktory D. Cibula, L. Dostálek, M. Zikán, D. Fischerová, R. Kocián, A. Germanová, F. Frühauf, L. Dušek, J. Sláma
Biopsie sentinelové uzliny u bulky tumorů děložního čípku L. Dostálek, M. Zikán, D. Fischerová, R. Kocián, A. Germanová, F. Frühauf, L. Dušek, J. Sláma, P. Dundr, K. Němejcová, D. Cibula
Ultrazvukové hodnocení tříselných lymfatických uzlin u pacientek s vulvárním karcinomem v rámci předoperačního stagingu F. Frühauf, P. Pinto, R. Bennett, M. Zikán, D. Cibula, D. Fischerová
Hydatidózní mola a normálně se vyvíjející plod. Předčasný porod eutrofického dítěte E. Utracka, R. Turyna, P. Šafář
První zkušenosti s robotickým systémem da Vinci Xi v onkogynekologické operativě na Porodnické a gynekologické klinice FN Hradec Králové P. Kopecký, A. Řezáč

Vyzvané přednášky – NOVÉ – zveřejněny v červnu 2018

 

Urogynekologie
Význam episiotomie v dnešní době a její adekvátní provedení Z.Rušavý
Ano, je hodně císařských řezů a vadí to?  Realisticko–urogynekologický pohled K. Švabík
Pánevní a perineální bolest z pohledu algeziologa P. Nosková

Ostatní přednášky


Urogynekologie
Sexuální dysfunkce u žen s poruchami funkce pánevního dna M. Huser, I. Belkov, M. Dziaková, I. Matskula, P. Ventruba
Operační řešení sestupu středního vaginálního kompartmentu pomocí BSC Mesh M. Němec, M. Ščerba
Mamologické sympozium
Systémová léčba karcinomu prsu T. Svoboda
Těhotenství a hormonální substituce po léčbě karcinomu prsu M. Zikán
Sentinelová uzlina a možnosti jejího značení L. Dostálek
Přednáška společnosti Roche Pharma
Nové možnosti léčby pokročilého, perzistujícího nebo recidivujícího karcinomu děložního hrdla M. Zikán
Přednáška společnosti CSL Behring
Bezkrevní medicína v porodnictví D. Seidlová
Edukační fórum Trombotické mikroangiopatie v porodnictví
Je atypicky probíhající HELLP syndrom skutečně HELLP syndrom anebo jde o jinou klinickou jednotku? O. Šimetka
Diskuzní fórum Postgraduální vzdělávání
Postgraduální vzdělávání - část A – plány vs. Realita  J. Přáda
Postgraduální vzdělávání - část B – plány vs. Realita  J. Přáda
Diskuzní fórum Stížnosti a žaloby na lékaře v oboru gynekologie a porodnictví
Prezentace výsledků průzkumu SNGP "Stížnosti a žaloby v gynekologii-porodnictví" T. Glosová
Právní  aspekty stížností pacientů D. Mlynářová

Vyzvané přednášky – NOVÉ – zveřejněny v květnu 2018

 

Perinatologie a fetomaternální medicína
Vaginální vedení porodu koncem pánevním L. Hruban
Extrakční vaginální operace – VEX, forceps R. Vlk
Prenatální diagnostika
Peripartální sonografie ve druhé době porodní L. Krofta, R. Pock
Reprodukční medicína a minimálně invazivní chirurgie
Současná témata reprodukční medicíny D. Rumpík, P. Ventruba
LSK – minimálně invazivní metoda v gynekologii, vývoj spektra výkonů Z. Novotný, J. Presl, J. Humplík, P. Vlasák,                    K. Fleisigová
Aktuální témata intrauterinní chirurgie D. Kužel

Ostatní přednášky


Perinatologie a fetomaternální medicína
Simulace feto-fetální transfůze u klinických subtypů monochoriálních dvojčat L. Hašlík, K. Macková, K. Běhávková, J. Vojtěch, L. Krofta,            R. Pock, P. Hanulíková, J. Feyereisl
PPROM u dvojčat v periviabilním období  J. Stráník, M. Kacerovský
Analýza pôrodníckych prípadov zo súdnolekárskej praxe J. Záhumenský, N. Moravanský, P. Kováč, A. Boháčiková,             T. Lengyel
Virové infekcie v tehotnosti J. Záhumenský, V. Ferianec
Embolizace pánevních tepen v řešení peripartálního život ohrožujícího krvácení – 2 kazuistiky T. Glosová, A. Křížová
Ligatura hypogastrických arterií – terapeutická možnost pro pacientky s morbidně adherentní placentou po císařském řezu P. Hanulíková, L. Krofta, J. Feyereisl, R. Pock, J. Vojtěch,              L. Hašlík
Prenatální diagnostika
Raritní případ retroperitoneální ektopické gravidity O. Štěpánek, M. Velemínský, P. Kožnar, P. Mainzerová,                  M. Michal, Z. Štiková
Reprodukční medicína a minimálně invazivní chirurgie
Hluboká infiltrující endometrióza pohledem ultrasonografisty B. Chaloupková, M. Hrabalová, P. Havelka
Cirkulující endometriální buňky: Pomocný biomarker v diagnostice endometriózy? I. Kiss, P. Tomeš, H. Součková, P. Svobodová, B. Svoboda,            R. Matkowski, M. Jendryka, E. Pospíšilová, K. Kološtová, V. Bobek
SEF centra pro léčbu endometriózy, struktura, cíle, podmínky auditu R. Chvátal, J. Drahoňovský
Typy operací na střevě při postižení hlubokou infiltrující endometriózou J. Hanáček, J. Drahoňovský, J. Gurlich, L. Havluj
Úskalí léčby endometriózy J. Drahoňovský, J. Hanáček, J. Feyereisl
Vliv myomektomie na morfologii děložního a tubárního faktoru infertility E. Filipinská, R. Hudeček, L.Mekiňová, M. Dziaková, P. Ventruba
Laparoskopická apendektomie ve třetím trimestru gravidity B. Sehnal, Z. Janeček, M. Pojarová
Čí je to dítě? Hledání odpovědi v kontextu nových medicínských technologií H. Konečná, M. Sudová, K. Nováková
Tříleté zkušenosti s farmakologickým ukončením těhotenství T. Semerádt

 

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies