Pátek 22. 11. 2013

13.00–14.30 Sekce 1 – ONKOGYNEKOLOGIE
Koordinátoři:
MUDr. J. Klát, Ph.D., prim. MUDr. P. Sák, Ph.D., doc. MUDr. J. Sláma, Ph.D.
 

Co nového v chirurgické léčbě karcinomů děložního hrdla
prof. MUDr. L. Rob, CSc. (20 min.)

Co nového v chirurgické léčbě karcinomu ovária
prof. MUDr. D. Cibula, CSc. (20 min.)

Možnosti zástavy difúzního krvácení při laparotomických výkonech
doc. MUDr. M. Zikán, Ph.D. (15 min.)
(přednáška sponzorovaná firmou Takeda)

Jak šel čas s bivalentní vakcínou
doc. MUDr. J. Sláma, Ph.D. (15 min.)
(přednáška sponzorovaná firmou GSK)

Bevacizumab – nová data 2013
doc. MUDr. M. Zikán, Ph.D. (15 min.)

15.00–16.00 Sekce 1 – ONKOGYNEKOLOGIE
Koordinátoři:
MUDr. J. Klát, Ph.D., prim. MUDr. P. Sák, Ph.D., doc. MUDr. J. Sláma, Ph.D.
 

Výchova a hodnotenie úrovne operatérov
prof. MUDr. M. Mlynček, CSc. (10 min.)

Transperitoneální pánevní a paraaortální lymfadenektomie v gynekologické onkologii – klasifikace, standardizace
doc. MUDr. J. Sláma, Ph.D., prof. MUDr. D. Cibula, CSc., MUDr. J. Svárovský, doc. MUDr. M. Zikán, Ph.D., MUDr. D. Fischerová, Ph.D., MUDr. I. Pinkavová, MUDr. R. Kocián (10 min.)

Koincidence cervikální a anální HPV infekce u žen s těžkou cervikální prekancerózou
MUDr. B. Sehnal, prof. MUDr. D. Cibula, CSc., MUDr. T. Zima, doc. MUDr. M. Halaška,
doc. MUDr. J. Sláma, Ph.D. (10 min.)

Kazuistika – Extramammární Pagetova choroba vulvy (EMPD)
MUDr. D. Kolářová, MUDr. A. Havránková, MUDr. P. Líbalová, doc. MUDr. E. Kučera, CSc.,
MUDr. Š. Frühaufová, MUDr. Z. Vernerová (10 min.)

Nové trendy v diagnostice a léčbě trofoblastické nemoci
MUDr. F. Hron, MUDr.V. Hejda, MUDr.P. Šafář, doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc., doc. MUDr. L. Krofta, CSc. (10 min.)

Střevní resekce v operační léčbě karcinomu ovaria
MUDr. R. Turyna, MUDr. T. Čupka, MUDr. P. Šafář (10 min.)

16.00–17.00 POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (diskusní fórum)
Garant:
prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc., MBA
  Aktuální stav postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví
Specializační vzdělávání v gynekologii a porodnictví na lékařských fakultách: 2012–2013

 

Sobota 23. 11. 2013

9.00–10.30 Sekce 2 – PERINATOLOGIE
Koordinátoři:
doc. MUDr. T. Binder, CSc., doc. MUDr. A. Měchurová, CSc., doc. MUDr. M. Pro­cházka, Ph.D.
 

Infekční komplikace po císařském řezu

doc. MUDr. J. Záhumenský, Ph.D., doc. MUDr. A. Měchurová, CSc. (15 min.)

Antibiotická profylaxe v porodnictví

doc. MUDr. J. Záhumenský, Ph.D., doc. MUDr. A. Měchurová, CSc. (15 min.)

Forenzné následky gynek.-pôrod. starostlivosti

prof. MUDr. M. Mlynček, CSc. (15 min.)

Jak psát odbornou publikaci

prof. MUDr. J. Tošner, CSc. (15 min.)

Aktuální pohled na terapii PAD v těhotenství

MUDr. I. Špálová, MUDr. D. Bartášková, MUDr. K. Štechová, MUDr. J. Matěcha, MUDr. T. Ulmann­ová (10 min.)

Novinky v léčbě HELLP syndromu

prim. MUDr. O. Šimetka, Ph.D., MUDr. I. Michalec, MUDr. E. Doležálková (10 min.)


Úspěšné těhotenství s APS léčeného pomocí plazmaferéz
doc. MUDr. T. Binder, CSc., MUDr. D. Jílek, MUDr. R. Válková, MUDr. P. Gerych, MUDr. A. Vašková (10 min.)

10.45–12.30 Sekce 2 – PERINATOLOGIE
Koordinátoři:
doc. MUDr. T. Binder, CSc., doc. MUDr. A. Měchurová, CSc., doc. MUDr. M. Pro­cházka, Ph.D.
 

Porodnictví ve Rwandě a Jižním Súdánu

MUDr. P. Kozmon (10 min.)

Anesteziologická praxe v porodnicích v ČR, aneb můžeme být spokojeni s výsledky studie OBAAMA?

MUDr. D. Seidlová, MUDr. P. Štourač, MUDr. J. Bláha, MUDr. R. Klozová, MUDr. P. Nosková,

MUDr. D. Schwarz, MUDr. H. Zelinková (10 min.)

Analýza porodnických výsledků rodiček starších 38 let za období 2003–2012

MUDr. P. Lukáčiková, MUDr. R. Gerychová, MUDr. J. Holubová, MUDr. L. Sovová, MUDr. P. Janků, prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc., MBA (10 min.)

První zkušenosti s využitím fetálního fibronektinu (fFN) k predikci předčasného porodu

doc. MUDr. A. Pařízek, CSc., MUDr. M. Koucký, MUDr. V. Horáková, prof. MUDr. Z. Hájek, CSc. (10 min.)

Hodnocení počtu mateřských T regulačních lymfocytů v kombinaci s UZ cervikometrií v predikci předčasného porodu

MUDr. M. Koucký, doc. MUDr. A. Pařízek, CSc., MUDr. V. Horáková, prof. MUDr. Z. Hájek, CSc. (10 min.)

Informační technologie v porodnictví, aneb „Perinatologie.info“

MUDr. A. Černý, doc. MUDr. A. Pařízek, CSc. (10 min.)

Peripartální hysterektomie z pohledu onkogynekologa

doc. MUDr. J. Špaček, Ph.D., MUDr. I. Kalousek, MUDr. M. Kacerovský, prof. MUDr. A. Krajina, CSc., doc. MUDr. M. Broďák, Ph.D. (10 min.)

Predikční markery preeklampsie a jejich výpovědní hodnota v prvním trimestru gravidity

MUDr. A. Kestlerová, MUDr. J. Madar, MUDr. V. Novotná, doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.,

MUDr. D. Springer, prof. MUDr. T. Zima, CSc. (10 min.)

Management těhotenství, časování a způsob porodu a význam centralizace u vybraných vývojových vad plodu

MUDr. R. Vlk, MUDr. J. Matěcha, MUDr. P. Hanulíková, MUDr. I. Špálová, MUDr. M. Černý,

MUDr. M. Rygl, MUDr. J. Šnajdauf, MUDr. J. Borský, MUDr. V. Tomek, prof. MUDr. L. Rob, CSc. (10 min.)

Inovace v šicích materiálech firmy Ethicon, Johnson & Johnson

M. U. Vejmělková, MBA (15 min.)

(přednáška sponzorovaná firmou Johnson & Johnson, divize Ethicon)

13.30–15.10 Sekce 3 – MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ CHIRURGIE
Koordinátoři:
doc. MUDr. M. Mára, CSc., doc. MUDr. Z. Novotný, CSc., prim. MUDr. O. Šimetka, Ph.D.
 

Co nového v léčbě endometriosy?

prim. MUDr. R. Chvátal (20 min.)

Postavení robotiky v moderní gynekologické operativě

prof. MUDr. R. Pilka, Ph.D. (20 min.)

Úskalí, obtíže a perspektivy nechirurgické-konzervativní léčby myomu

MUDr. M. Maule (15 min.)

(přednáška spon­zorovaná firmou Richter Gedeon)

Defekt jizvy po císařském řezu a jeho řešení

MUDr. J. Hanáček, MUDr. J. Drahoňovský, doc. MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. R. Sabol,

doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. (10 min.)

Laparoskopická supracervikální hysterektomie

MUDr. L. Janáčková, prim. MUDr. O. Šimetka, Ph.D., MUDr. J. Klát, Ph.D. (10 min.)

Chirurgická léčba endometriózy rektovaginálního septa

MUDr. J. Drahoňovský, MUDr. R. Sabol, MUDr. J. Hanáček (10 min.)

Laparoskopická hysteropexe – dělohu zachovávající operace

MUDr. J. Klát, Ph.D., MUDr. M. Gärtner, prim. MUDr. O. Šimetka, Ph.D. (10 min.)

15.30–17.00 DRG V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ – PRINCIPY A STANOVENÍ VÝŠE ÚHRADY, PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY, DOPADY KULTIVACE SZV (diskusní fórum)
Předsedající:
prof. MUDr. D. Cibula, CSc.
 

Výpočet relativní váhy DRG bazí – možnost jeho ovlivnění kultivovaným SZV

MUDr. D. Kolařík

DRG v úhradách akutní lůžkové péče v roce 2013

MUDr. Ing. D. Hodyc, Ph.D.

(fórum podpořeno firmou Johnson & Johnson, divize Ethicon)

 

Neděle 24. 11. 2013

9.00–10.30 Sekce 4 – UROGYNEKOLOGIE
Koordinátoři:
prim. MUDr. Z. Adamík, Ph.D., prim. MUDr. V. Kališ, Ph.D., doc. MUDr. J. Mašata, CSc.
 

Laparoskopická promontofixace – indikace, technika výkonu, komplikace

prim. MUDr. V. Kališ, Ph.D. (20 min.)

Laparoskopická promontofixace – videoprezentace výkonu

doc. MUDr. J. Mašata, CSc. (20 min.)

Funkční a morfologické změny pánevního dna u žen po prvním vaginálním porodu, výsledky longitudinální studie

doc. MUDr. L. Krofta, CSc. (20 min.)

Principy chránění hráze na konci porodu

prim. MUDr. V. Kališ, Ph.D. (20 min.)

Technika ultrazvukového vyšetření v urogynekologii

doc. MUDr. J. Mašata, CSc. (10 min.)

10.45–13.15 Sekce 5 – ULTRAZVUKOVÁ DIAGNOSTIKA A FETÁLNÍ MEDICÍNA
Koordinátoři:
prof. MUDr. P. Calda, CSc., MUDr. A. Hudec, doc. MUDr. L. Krofta, CSc.,
doc. MUDr. M. Ľubušký, Ph.D.
 

Kritický pohled na možné skríningové a diagnostické algoritmy těhotenských patologií

prof. MUDr. P. Calda, CSc., MUDr. H. Belošovičová (10 min.)

Měření objemu gestačního váčku v I. trimestru gestace

MUDr. Z. Pleváková, MUDr. K. Koterová, doc. MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. J. Řezáčová,

MUDr. B. Koubková, doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. (10 min.)

Ultrazvuková diagnostika vývoje CNS v prvním trimestru

MUDr. A. Vacková, doc. MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. J. Vojtěch, MUDr. L. Hašlík,

MUDr. J. E. Jirásek (10 min.)

Microarray a její zařazení do vyšetřovacího algoritmu při pozitivitě prvotrimestrálního screeningu – kazuistika

MUDr. M. Novotná, MUDr. M. Břešťák, MUDr. A. Baxová, MUDr. I. Trková, prof. MUDr. P. Calda, CSc. (10 min.)

Percentilové (prenatální) křivky české populace

MUDr. P. Polášková, prof. MUDr. P. Calda, CSc. (10 min.)

Analýza potratů ve druhém trimestru provedených na našem pracovišti se zaměřením na metodu provedení abortu a efektivitu ultrazvukové diagnostiky

MUDr. E. Homolková, MUDr. D. Driák, MUDr. D. Létavková, MUDr. B. Sehnal,

prof. MUDr. M. Halaška, CSc. (10 min.)

Patofyziologie změn v placentárním řečišti u monochoriálních dvojčat

MUDr. L. Hašlík, doc. MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. J. Vojtěch, MUDr. H. Heřman,

MUDr. L. Haaková, doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. (10 min.)

Nástřik cév placentárního řečiště za účelem vizualizace interfetálních cévních anastomóz a vaskulárního ekvátoru u monochoriálních dvojčat

MUDr. L. Hympánová, MUDr. J.Vojtěch, MUDr. L. Hašlík, MUDr. L. Haaková, doc. MUDr. L. Krofta, CSc., doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. (10 min.)

Přehled fetálních intrauterinních výkonů u monochoriálních dvojčat v ÚPMD

MUDr. J. Vojtěch, doc. MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. L. Hašlík, MUDr. L. Haaková,

MUDr. H. Stefanovičová, MUDr. L. Hympánová, MUDr. A. Vacková (10 min.)

Časné a pozdní komplikace po Císařském řezu – diagnostika, výsledky

MUDr. Z. Žižka, MUDr. S. Leahomschi, MUDr. M. Novotná, prof. MUDr. P. Calda, CSc. (10 min.)

Diagnostická přesnost ultrasonografie v předoperačním lokálním stagingu zhoubného nádoru endometria

MUDr. F. Frühauf, doc. MUDr. M. Zikán, Ph.D., MUDr. I. Pinkavová, doc. MUDr. P. Dundr, CSc., MUDr. R. Jakša, doc. RNDr. L. Dušek, CSc., prof. MUDr. D. Cibula, CSc., MUDr. D. Fischerová, Ph.D. (10 min.)

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies